NIVRE

Bouwkundige opname

Een bouwkundige opname vormt een belangrijk onderdeel in de voorbereiding van een risicovol project of een project waarbij veel weerstand is vanuit de omgeving. Door het nauwkeurig vast leggen van bouwkundige- en esthetische gebreken houden wij klachten en eventuele claims beheersbaar.

Van een goed uitgevoerde bouwkundige opname gaat een preventieve werking uit en daarom kunnen twijfelachtige en onterechte schademeldingen snel worden afgehandeld.