NIVRE

Omgevingsanalyse

Om de risico’s van belendingen rondom bouw- en infrastructurele werken beheersbaar te houden is een gedegen omgevingsanalyse van groot belang. BOUWTAXATIES kan u deze zorg uit handen nemen door te bepalen welke omgevingsrisico’s moeten worden afgedekt. Hierbij doen wij u een voorstel  voor een bouwkundige opname aangevuld met hoogte- en trillingsmetingen. Indien gewenst verzorgen wij vervolgens het monitoringsplan.