NIVRE

Trillingsmetingen

Verkeer, sloop- en heiwerkzaamheden en het aanbrengen van damwanden kunnen trillingen voortbrengen op bebouwing. Om te kunnen constateren of deze trillingen hinderlijk zijn en schade kunnen veroorzaken is het uitvoeren van trillingsmetingen een verstandige keuze.

De metingen worden uitgevoerd volgens de richtlijnen die opgesteld zijn door de SBR (Stichting Bouw Research). Indien men binnen de grenswaarden blijft is de kans op schade nihil.

Graag adviseren wij u over het opstellen van een monitoringsplan.