NIVRE

Hoogtemetingen

Een hoogtemeting is een middel om zakkingen van een object nauwkeurig vast te leggen. Bij het uitvoeren van projecten waarbij zettingen te verwachten zijn is een hoogtemeting aan te bevelen. Met name bij projecten waarbij intensieve trillingen en eventueel de grondwaterstand over een langere periode wordt verlaagd.

Door het plaatsen van meetmerken op relevante locaties in de bebouwing kan de zetting bij een herhalingsmeting worden bepaald. Graag adviseren wij u over het opstellen van een monitoringsplan.